menu_part

"Met inPrimo is het eenvoudig om de schoolinventaris in beeld te brengen. Praktische rapportages van budgetten per gebouw, vervangings­overzichten en financiŽle uitgangspunten ondersteunen het investeringsbeleid."

Software voor inventaris Primair onderwijs
Heeft u als schoolbestuurder of directeur zicht op de inventaris van de school? Wanneer is ver­vang­ing aan de orde? Welke reserveringen zijn nodig? En hoe zit het met de af­schrij­ving, begroting en meerjarenplanning? En is er een bovenschools overzicht?

Inventarisbeheer
inPrimo software is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Het ondersteunt het in­ven­taris­beheer van het primair onderwijs. Elke school die de inventaris bijhoudt met de inPrimo software, houdt zonder moeite het overzicht. Voor hoeveel ton staat er in de school? En over welke inventaris hebben we het eigenlijk?

Instrument voor schooldirecteur en schoolbestuur
Het is een krachtig instrument voor het investeringsbeleid. Met de (bovenschoolse) over­zich­ten uit inPrimo kunt u goed onderbouwd beslissingen nemen over de aanschaf en af­schrij­ving van de in­ven­taris. En dat is noodzakelijk met de huidige lumpsum fi­nan­ciering.

Webversie, dus altijd actueel
Op elk gewenst moment, vraagt u de actuele gegevens van uw school op via inPrimo web. Ideaal voor de directeur die op afstand toch kan beschikken over belangrijke ge­ge­vens. Maar ook voor schoolbesturen die dankzij de webinterface altijd actuele bo­ven­school­se rapporten kunnen inzien.
 

Uitproberen?
Wilt u een afspraak?
Een vraag? Stuur ons een bericht!

Copyright ©  2021 McHil software B.V.