menu_part

"Met inPrimo is het eenvoudig om de schoolinventaris in beeld te brengen. Praktische rapportages van budgetten per gebouw, vervangings­overzichten en financiële uitgangspunten ondersteunen het investeringsbeleid."

Inventaris vervangen? Goed onderbouwd beslissen met inPrimo!
De lumpsum financiering geeft de financiële kaders aan maar de school is ver­ant­woor­delijk voor de instandhouding van de materiële voorzieningen. » lees meer

Meerjarenplanning
Omdat de afschrijvingsduur niet altijd gelijk is aan de gebruiksduur, biedt inPrimo de mo­ge­lijk­heid om in de mee­rjaren­plan­ning te schuiven met de geplande ver­vangings­datum. Het effect daarvan is direct zichtbaar en dat maakt het eenvoudig om de meerjarenplanning af te stemmen op de begroting. » lees meer

Ruim 14.000 artikelen al ingevoerd
inPrimo is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Ruim 14.000 artikelen, variërend van on­der­wijs­leer­pakketten tot meubilair zijn al ingevoerd zodat het in veel gevallen alleen een kwestie van aanklikken is, wanneer u de inventaris gaat invoeren. De gebruiker hoeft niet finan­cieel onderlegd te zijn. Het invoeren en bijhouden van de inventaris is echt eenvoudig.

Webinterface
inPrimo web is een software applicatie die via de webinterface vanaf elke computer met internetverbinding bereikbaar is. » lees meer

Actuele informatie voor schoolbestuurders
Schoolbesturen kunnen ook op elk gewenst moment de actuele gegevens opvragen via inPrimo web. Dat bespaart de school tijd en kosten omdat er geen gegevens aan­ge­le­verd hoeven te worden aan het bestuur. » lees meer

Bestuursversie en schoolversie
Wat kunt u met de beide versies doen? » lees meer

Uitproberen?
Wilt u een afspraak?
Een vraag? Stuur ons een bericht!

Copyright ©  2021 McHil software B.V.